O STOWARZYSZENIU

Celem STOWARZYSZENIA CAŁA OLEŚNICA BIEGA jest zachęcenie jak największej ilości mieszkańców Oleśnicy i okolic do uprawiania rekreacyjnie, amatorsko biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej dla poprawienia własnego zdrowia, wyglądu, sylwetki. Obecnie w stowarzyszeniu działa kilkadziesiąt osób.
Najważniejsze to pozytywne nastawanie i chęć spróbowania swoich sił w bieganiu. To nic nie kosztuje, a w grupie raźniej.
Nie musisz się wstydzić, że biegasz wolniej, szybciej, że nie masz sylwetki itp. itd.
Liczy się to,że chcesz zrobić coś dobrego i pozytywnego dla siebie 🙂
Oprócz biegania wiele osób w naszym stowarzyszeniu uprawia czynnie nordic walking, chodzenie, jazdę na rowerze oraz rolkach.  

STATUT:

1.Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzowaniem biegania i innych aktywnych dyscyplin jak jazda na rolkach, rowerze i nordic walking.
a). Wspieranie wszelakich inicjatyw społecznych zmierzających do upowszechniania aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju kultury fizycznej i sportu.
b). Propagowanie w społeczeństwie korzyści zdrowotnych płynących z systematycznego uprawiana sportu w szczególności biegania jako najprostszej formy ruchu.
c). Stworzenie wśród członków stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej
d). Inicjowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie i współpraca z jednostkami samorządowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
e). Organizacja i rozwijanie masowych imprez biegowych i innych form rywalizacji oraz działań prospołecznych mających na celu oraz propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia imprez biegowych w kraju i zagranicą.
f). Podejmowanie działań z zakresu działalności sportowej i edukacyjno-oświatowej.

2.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a). integrację środowiska i sympatyków biegania, oraz innych dyscyplin jak jazda na rolkach, rowerze i nordic walking
b). organizowanie imprez biegowych i kompleksowe ich zabezpieczenie w zapisy uczestników, pomiar czasu, usługi cateringowe, obsługę medialną, nagrody, puchary, medale
c). wspieranie uczestnictwa członków w imprezach biegowych na terenie kraju i zagranicą
d). pozyskiwanie środków na zakup strojów i akcesoriów biegowych dla członków Stowarzyszenia,
e). praca społeczna na rzecz poprawy bazy treningowej,
f). informowanie społeczności lokalnych o osiągnięciach Stowarzyszenia,
g). Organizacja spotkań, warsztatów z trenerami, zawodnikami wyczynowymi, lekarzami, służącymi rozwojowi Stowarzyszenia i jego członkom.
h). pozyskiwanie środków przeznaczonych na realizację celów statutowych.