Odpowiedzialność i prawa autorskie

Publikacje na stronie www.calaolesnicabiega.pl przygotowywane są przez ich autorów z najwyższą starannością, nasza strona, w szczególności artykuły na niej zamieszczone mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji materiałów autorskich Stowarzyszenia zamieszczonych na stronie www.calaolesnicabiega.pl wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy wskazanego w opisie artykułu.

Pobieranie i kopiowanie treści, w tym zdjęć dostępnych za pośrednictwem tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!